Versie september 2023

Privacy- en cookieverklaring

Van Bentum Hoveniers respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, van haar (potentiële) klanten en van haar andere relaties. Van Bentum Hoveniers gaat dan ook zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij je over hoe onze organisatie omgaat met jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Het verwerken van persoonsgegevens gaat van ontvangst en opslaan tot aan het aanpassen, doorsturen en verwijderen van persoonsgegevens. Je kunt daarbij denken aan de volgende persoonsgegevens:
– basisinformatie zoals jouw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar je werkt of jouw functie;
– contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
– financiële informatie, zoals jouw bankrekeningnummer;
– technische gegevens, zoals jouw IP-adres, het apparaat waarmee je onze website bezoekt en de pagina’s die je bekijkt;
– persoonsgegevens die je ons geeft als je bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
– alle overige persoonsgegevens die wij van of over je krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Wij beschikken over jouw persoonsgegevens via twee verschillende manieren. In de meeste gevallen ontvangen wij de gegevens direct van jou omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. In het andere geval ontvangen wij jouw persoonsgegevens automatisch door het gebruik van cookies. Over het gebruik van cookies lees je later in deze privacy- en cookieverklaring meer.

Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De privacywetgeving bepaalt dat wij jouw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Al onze verwerkingen vinden plaats op basis van één van de volgende rechtsgronden en voor de volgende doeleinden:
– Uitvoering van de overeenkomst: Wanneer je met ons een overeenkomst aangaat voor het afnemen van bepaalde diensten, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze overeenkomst te kunnen uitvoeren en met jou daarover in contact te komen.
– Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting: In bepaalde gevallen hebben we een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verzamelen en te bewaren. Dit is bijvoorbeeld het geval in verband met de fiscale bewaarplicht.
– Op basis van een gerechtvaardigd belang: Het komt voor dat wij gegevens nodig hebben omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. In dat geval hebben we een afweging gemaakt tussen ons bedrijfsbelang en jouw recht op privacy.
– Op basis van jouw toestemming: Ook kunnen we jouw gegevens verwerken als we daarvoor jouw toestemming hebben verkregen. Dit doen wij alleen als je ook echt een vrije keuze hebt en er geen negatieve gevolgen zin als je een toestemming geeft. Bijvoorbeeld als je het contactformulier op onze website invult, als je ons magazine aanvraagt of jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Wij gebruiken jouw gegevens in dat geval om met jou in contact te komen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van andere regelgeving dan houden wij die termijnen aan.

Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij zorgen dat jouw persoonsgegevens bij ons goed beveiligd zijn. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Als je vragen heeft over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Van Bentum Hoveniers zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Dat kan onder meer in de onderstaande situaties:
– om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf;
– om onze diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld zzp’ers die in opdracht van Van Bentum Hoveniers werkzaamheden verrichten;
– externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacy- en cookieverklaring, zoals onze ICT-leveranciers.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Van Bentum Hoveniers dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Wanneer via onze website wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacy- en cookieverklaring geldt enkel voor de website van Van Bentum Hoveniers.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden, maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Op onze site maken wij gebruik van de volgende verschillende soorten cookies:

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn namelijk nodig om de website te laten werken.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van Google Analyics. Met de cookies van Google Analytics kunnen wij het gebruik van onze website meten en analyseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Standard Contractual Clauses zijn daarom onderdeel van de voorwaarden van Google.

Social media cookies

Op onze website zijn social media buttons geplaatst, zodat je ook via social media contact met ons kunt opnemen en/of onze berichten kunt delen via deze social media platforms. Als je via de social media buttons doorlinkt naar de website van bijvoorbeeld Facebook of Instagram dan is het mogelijk dat er door deze platforms cookies worden geplaatst. Meer informatie over deze cookies kun je nalezen in de privacy- en cookieverklaring van de betreffende platforms. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Welke rechten heb je als betrokkene?

Volgens de AVG heb je als betrokkene de volgende rechten inzake de verwerking van jouw persoonsgegevens:
– recht op inzage en correctie;
– recht op beperking van verwerking;
– recht van bezwaar;
– recht op wissing van gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
– recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

Wanneer je gebruik wil maken van een dergelijk recht, dan kun je contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website of mailen naar info@vanbentumhoveniers.nl. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij bijvoorbeeld geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van jou als betrokkene of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wijzigingen

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij je aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Let dus altijd op de datum onderaan deze privacy- en cookieverklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven. Deze versie dateert van september 2023.

Klacht

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@vanbentumhoveniers.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Van Bentum Hoveniers
Nederwoudseweg 31 A
3772 TD Barneveld

E-mail: info@vanbentumhoveniers.nl
Telefoon: 0342 – 78 56 04
KvK-nummer: 83645543
Btw-nummer: NL862945410B01
Versie: september 2023